עמוד:218

8 . 5 בקר הפסיקות בקר הפסיקות , המנהל את בקשות הפסיקה , בודק אם מקור הפסיקה מאופשר או אינו מאופשר . אם מקור הפסיקה אינו מאופשר , אזי הבקר מתעלם מבקשת הפסיקה . אם המקור מאופשר , אזי נבדקת עדיפותו ביחס לבקשות פסיקה אחרות שבוצעו באותו הזמן . בקשת הפסיקה בעלת העדיפות הגבוהה ביותר תקבל שירות . באיור 8 . 2 מתואר מבנהו הפנימי של בקר הפסיקות . באיור ניתן לראות את חמשת מקורות הפסיקה . האישור או המניעה של כל מקור פסיקה מיוצג באמצעות המתגים . ES-ו EX 0 , EX 1 , ET 0 , ET 1 המתג EA מונע או מאפשר את הפסיקות כולן . בקשות הפסיקה נרשמות בדגלים IE 0 , IE 1 , TF 0 , , TF 1 , TI , RI והשליטה בסוג הפסיקה מיוצגת באמצעות המתגים . IT 1-ו IT 0 . 1 זמנן ( קוצב זמן /( מונה ; 0 . 2 זמנן ( קוצב זמן /( מונה ; 1 . 3 הדק מבוא לחיבור התקן חיצוני המבקש התייחסות מהמעבד INT 0 – ( הדק ;( P 3 . 2 . 4 הדק מבוא לחיבור התקן חיצוני המבקש התייחסות מהמעבד INT 1 – ( הדק ;( P 3 . 3 . 5 יחידת התקשורת הטורית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר