עמוד:217

8 . 4 מקורות הפסיקה 8051-ב 8051-ב מותקנים שני קוצבי זמן / מונים , יחידת תקשורת טורית ובקר פסיקות ( ראו כרך א , סעיף . ( 2 . 3 קוצבי הזמן , בקר התקשורת הטורית ושני הדקים נוספים 8051-ב משמשים כחמשת מקורות הפסיקה : 8 . 3 סוגי פסיקות פסיקה בדרבון רמה , Level Triggered בשיטה זו תתקבל פסיקה כאשר קו בקשת הפסיקה נשמר ברמה נמוכה או ברמה גבוהה . המקור המבקש את הפסיקה מפעיל את הקו ברמה המוגדרת כרמה פעילה , נמוכה או גבוהה , עד לקבלת השירות , הפעלת שגרת הפסיקה . מקור הפסיקה ממשיך ל " החזיק " את הקו ברמה הפעילה עד שהמעבד " מודיע " לו ל " הוריד " את הבקשה , או עד לטיפול מלא באירוע שגרם לבקשת הפסיקה . 8051-ב פסיקה מופעלת ברמה נמוכה . Low Level Activated – פסיקה בדרבון קצה , Edge Triggered בשיטה זו תתקבל פסיקה כאשר בקו בקשת הפסיקה קיים מעבר בין רמות , מעבר מרמה נמוכה לגבוהה או מרמה גבוהה לנמוכה . שיטה זו מתאימה למצבים שבהם קיימים אותות רגעיים המשנים את מצבם וחוזרים במהירות לערכם הרגיל . משך הופעת הערך הרגעי חייב להיות ארוך דיו כדי שהמעבד יזהה את הבקשה . 8051-ב הפסיקה מופעלת בשינוי מרמה גבוהה לרמה נמוכה . Falling Edge Activated – שאלה 8 . 2 אילו תהליכים אחרים ניתן להפריד מן התכנית הראשית ולהפכם לחלק מתכנית הרקע ? כאמור , תכנית רקע מופעלת באופן אוטומטי כאשר קיימת בקשה להפעלתה . בכל פעם שקיימת בקשה להפעלת תכנית רקע , מופסקת זמנית התכנית הראשית , או תכנית רקע אחרת , ובמקומה מופעלת תכנית הרקע המבוקשת . תהליך הפסקה זה נקרא פסיקה , ( interrupt ) ותכנית הרקע נקראת שגרת פסיקה . ( ISR – Interrupt Service Routine ) כאשר שגרת הפסיקה מסתיימת המערכת חוזרת לתכנית הראשית . גורמים המפסיקים את ריצת התכנית הראשית נקראים מקורות פסיקה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר