עמוד:215

8 . 1 . 1 גישה סדרתית Polling , הפתרון המוצע באלגוריתם לעיל הוא דוגמה לשימוש בגישה הסדרתית , גישה שבה התכנית מתבצעת שלב אחר שלב . שיטה זו נקראת שיטת התשאול . ( Polling ) בשיטה זו נערכות ללא הרף בדיקות של ערכי משתנים שאינם קבועים ועל כן יכולים להשפיע על המשך ביצוע התכנית . הבדיקות ייערכו או במבוא חומרה חיצוני או ביחידות-עזר במיקרו-בקר . החיסרון העיקרי של השיטה הזאת הוא הסכנה שקטע קוד מסוים בתכנית יתבצע זמן ממושך וקטעי קוד אחרים יוזנחו . לדוגמה , עדכון תצוגת -7מקטעים מתבצע ללא הפסק כאשר לא נלחץ מקש או אם אין צורך בתקשורת . כאשר מתחיל תהליך תקשורת , עדכון תצוגת -7המקטעים וקריאת ערכי החיישן נפסקים למשך זמן ביצוע התקשורת . תהליך דומה מתרחש גם בעת קליטת מידע מלוח המקשים . חיסרון נוסף טמון בהקצאה של זמן עיבוד להתקנים הדורשים שירות לעיתים רחוקות בלבד . כך יוצא שפנייה מסודרת ובתדר גבוה של המעבד אל אותן מבואות פסיקה מהווה בזבוז משווע של זמן המעבד . שאלה 8 . 1 מהו יקרה במערכת המוצגת בדוגמה 8 . 1 כאשר הזמזם מופעל עם זיהויים של ערכים חריגים ולאחר מכן נלחץ מקש בלוח המקשים ? 8 . 1 . 2 משימות רקע כדי להתגבר על הבעיות שהוצגו באלגוריתם שלעיל מומלץ להפעיל חלק מן התהליכים באופן עצמאי " ובמקביל" לתהליכים אחרים ולתכנית הראשית . משימות המופעלות מחוץ לתכנית הראשית נקראות " תכניות רקע . " תכניות רקע מופעלות באופן אוטומטי בכל עת שקיימת דרישה להפעלתן מבלי להפריע לתכניות רקע אחרות , או לתכנית הראשית . אם נפריד מן התכנית הראשית את תהליך הפעלתה של תצוגת -7המקטעים ונגדיר אותה כתכנית רקע , ניתן יהיה להפעילה כל 0 . 01 שניות ובכך למנוע את הפסקת עדכון התצוגה גם כאשר קיימת תקשורת או כאשר נלחץ אחד המקשים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר