עמוד:213

באיור 8 . 1 נתונה דיאגרמת מלבנים של מערכת זו : התקני המערכת לפי סוגם : התקני אנוש : לוח מקשים , תצוגת -7מקטעים , תצוגת , LCD נורית התראה וזמזם . התקני בסיס : בקר תקשורת טורית , קוצב זמן . התקן ייעודי : חיישן טמפרטורה ולחות ספרתי . דרישות הפעולה : . 1 הפעלת תצוגת -7מקטעים , בשיטת תצוגה מרובבת , של ערכי הטמפרטורה והלחות שנמדדו . . 2 הטמפרטורה והלחות יוצגו באופן מחזורי . התצוגה תציג את הטמפרטורה למשך חמש שניות בכל פעם ולאחר מכן תוצג הלחות למשך חמש שניות . . 3 המערכת תתופעל על-ידי לוח מקשים ותצוגת . LCD . 4 קריאות החיישן יתבצעו כל 30 שניות . . 5 בערכים חריגים של לחות וטמפרטורה תופעל התראה באמצעות נורית וזמזם . . 6 כאשר מאגר הקריאות יהיה מלא , ישודר המידע למחשב . איור 8 . 1 מערכת בקרת תהליכים והתקנים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר