עמוד:210

סיכום פרק 7 בפרק 7 למדתם את הנושאים האלה : . 1 מבני נתונים ועידון תכנית ; . 2 הגדרת פונקציה ; . 3 יתרונות השימוש בפונקציה ; . 4 הפונקציה ; main . 5 הצהרה על פונקציה ; . 6 קריאה לפונקציה ; . 7 הוראת ; return . 8 תחום הכרה ומשך חיים של משתנה ; . 9 משתנה גלובלי ; . 10 משתנה לוקלי ; . 11 חפיפה של שמות משתנים ; . 12 משתנה סטטי ; . 13 אתחול משתנים ; . 14 תיעוד פונקציה ; . 15 פונקציית השהיה . שאלה 7 . 9 כתבו פונקציה המדפיסה את כל המספרים התלת-מספריים המקיימים את התנאי : סכום ספרת העשרות והמאות שווה לריבוע ספרת האחדות . הנחיה : השתמש בפונקציית עזר . שאלה 7 . 10 כתבו פונקציה המקבלת את שעת ההתחלה ושעת הסיום של עובד ומחזירה את מספר השעות שעבד העובד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר