עמוד:209

שאלות חזרה לפרק 7 שאלה 7 . 1 כתבו פונקציה המקבלת מספר שלם ומחזירה 1 אם הוא זוגי 0-ו אם הוא אי-זוגי . שאלה 7 . 2 כתבו פונקציה המקבלת מספר חיובי שלם בן ארבע ספרות ומחזירה את סכום ספרותיו . שאלה 7 . 3 כתבו פונקציה המקבלת ציונים 3-ב מקצועות ומחזירה את הממוצע שלהם . שאלה 7 . 4 כתבו פונקציה המקבלת מספר שלם ומחזירה כמות מחלקיו . שאלה 7 . 5 כתבו פונקציה המקבלת שני מספרים שלמים ומציגה את כל המספרים בתחום שבין הקטן לגדול . שאלה 7 . 6 כתבו פונקציה המקבלת מספר שלם ומציגה את ספרותיו בסדר הפוך . שאלה 7 . 7 כתבו פונקציה המקבלת מספר שלם ובודקת אם הוא ראשוני . אם כן , היא תחזיר 1 ואם לא , היא תחזיר . 0 שאלה 7 . 8 כתבו פונקציה המקבלת מספר שלם ארוך long וספרה . הפונקציה תחזיר את מספר הפעמים שבו הופיעה הספרה במספר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר