עמוד:208

חישוב זמן השהיה : נניח כי זמן כל מחזור מכונה הנו . 15 Sec זמן ההשהיה של השגרה יהיה : total–time = 5113 x 15 = 5 . 113 mSec כאשר השגרה כתובה בשפת סף , ניתן לחשב את משך הזמן ההשהיה על פי הדוגמה לעיל . השהיה בשפת C 1 . /* ------------------------------------------------------------------------ 2 . // Delay 3 . // Return Value : None 4 . // Parameters : unsigned char ms – range is 0 .. 255 5 . // creates delay in range 0 to 255 mili seconds 6 . // ----------------------------------------------------------------------- */ 7 . void Delay ( unsigned char ms ) 8 . { 9 . unsigned char i ; 10 . for (; ms > 0 ; ms-- ) 11 . { 12 . for ( i = 0 xFA ; i > 0 ; i-- ); // 0 . 5 mSec 13 . for ( i = 0 xFA ; i > 0 ; i-- ); // 0 . 5 mSec 14 . } 15 . } הסבר : שורות : 6-1 תיעוד הפונקציה . שורה : 7 כותרת הפונקציה – מקבלת מספר שלם חיובי ms ומבצעת השהיה ביחידות של מילי-שניות . שורה : 9 הגדרת מונה הלולאה . שורה : 10 לולאה חיצונית המבצעת חזרה על יחידות בסיס באורך של 1 מילי-שנייה . שורות : 13-12 בכל שורה לולאה החוזרת מספר צעדים המתאים לזמן של 0 . 5 מילי שנייה . אורך השהיה תלוי באופן שבו המהדר מתרגם את שפת C להוראות בשפתסף . במהדר מסוים כל אחת מן ההוראות בשורות אלה שקולה לשתי ההוראות בשורות 3-ו 2 המופיעות בשגרת ההשהיה בשפת-סף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר