עמוד:206

דוגמה 7 . 7 תיעוד של פונקציה 1 . /* ------------------------------------------------------------------------ 2 . // max 3 . // ------------------------------------------------------------------------- 4 . // Return Value : unsigned char – big number out of two 5 . // Parameters : 6 . // unsigned char a – range is 0 .. 255 7 . // unsigned char b – range is 0 .. 255 8 . // Calculate the big number out of 2 . 9 . // ----------------------------------------------------------------------- */ 10 . unsigned char max ( unsigned char a , unsigned char b ) 11 . { 12 . if ( a > b ) return a ; // a is big 13 . return b ; // b is big or equal 14 . } המונח " תיעוד " מתייחס להוספת הערות בצד ההוראות או לפני פונקציות . ניתן להוסיף הערות בשתי שיטות : תחום המתפרש על פני מספר שורות . צמד הסימנים /* משמש לפתיחת התחום וצמד הסימנים */ משמש לציון סופו . שורות 1 עד 9 משמשות כהערה לפי שיטת סימן זו . תחום המתפרש על שורה או חלק ממנה . צמד הסימנים // מציין כי החל מנקודת הופעתם ועד סוף השורה יש להתייחס לטקסט כאל הערה . שורות 13-ו 12 מכילות הערות בתוך השורות . תיעוד פונקציה מתחיל לפני הגדרתה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר