עמוד:204

הסבר : שורה : 1 שילוב ספריית קלט / פלט סטנדרטי . שורה : 2 הגדרת משתנים גלובליים : a מאותחל b-ו 4-ל אינו מאותחל . שורה : 3 הצהרה על הפונקציה . fun 1 שורה : 4 הצהרה על הפונקציה . fun 2 שורה : 5 הפונקציה הראשית . main שורות : 11-7 הגדרת פרמטרי התקשורת . שורה : 12 הצבת ערך 1 במשתנה . b שורה : 13 זימון הפונקציה fun 1 עם פרמטר מספרי . 34 שורה : 14 זימון הפונקציה fun 2 עם המשתנה הגלובלי b כפרמטר . שורה : 15 הדפסה של b ו- a גלובליים . כלומר יודפס . a = 5 b = 10 : שורה : 18 כותרת הפונקציה – fun 1 הזימון בשורה 13 מציב במשתנה המקומי . a = 34 שורה : 20 הדפסת a מקומי ו- b גלובלי , כלומר יודפס a = 34 b = 1 : שורה : 21 ערכו של המשתנה המקומי a = 10 ושל המשתנה הגלובלי . b = 10 בסיום הפונקציה המשתנה המקומי " a מת . " כיוון שזו השורה האחרונה בפונקציה חוזרים לתכנית הראשית . שורה : 23 כותרת הפונקציה fun 2 הזימון בשורה 14 מציב במשתנה המקומי . b = 10 שורה : 25 הדפסת b מקומי ו- a גלובלי . כלומר יודפס . a = 4 b = 10 : שורה : 26 ערכו של המשתנה המקומי b = 5 ושל המשתנה הגלובלי . a = 5 בסיום הפונקציה המשתנה המקומי b " מת . " כיוון שזו השורה האחרונה בפונקציה חוזרים לתכנית הראשית . ניתן להשתמש במשתנה חיצוני כדי להעביר פרמטרים לפונקציות , ואולם השימוש במשתנה חיצוני סותר את תכונות המודולאריות והסתרת המידע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר