עמוד:202

ולכן ההדפסה הראשונה תציג . x = 20 , y = 15 : לאחר ההדפסה שני המשתנים x ו- y גדלים . 1-ב המשתנה y = 16 ואילו המשתנה . x = 21 עם יציאה מן הבלוק נעלם x-ה הפנימי ומתגלה ה x – מן הבלוק החיצוני . ערכו נותר עדיין כפי שהיה . x = 10 ולכן ההדפסה השנייה תציג x = 10 , y = 16 : משתנה סטטי למשתנה הסטטי תחום הכרה זהה לזה של המשתנה המקומי . משך החיות של המשתנה הסטטי שונה מזה של המשתנה המקומי . משתנה מקומי " נולד" ו"מת" בתחומי הבלוק שבו הוא מוגדר . משתנה סטטי " נולד" בעת תחילת הריצה של התכנית , ו"מת" בסיום ריצת התכנית . הצהרה על משתנה סטטי : static type iden 1 , iden 2 , … . ; משתנה סטטי מאותחל לאפס או לכל ערך אחר בזמן ההצהרה . 1 . void fun ( void ) 2 . { 3 . static int x = 0 ; 4 . printf ( " % d , " , x ++ ); 5 . } הסבר : בדוגמה לעיל , x הוא משתנה סטטי המאותחל לערך 0 בקריאה הראשונה לפונקציה . כל הפעלה של הפונקציה תציג את ערכו של המשתנה ותקדם אותו . 1-ב ולכן , לאחר שתי קריאות לפונקציה יוצגו המספרים 1-ו 0 וערכו של המשתנה יהיה . 2 משתנים גלובליים משתנים חיצוניים או גלובליים הם משתנים המוצהרים מחוץ לפונקציות . משך החיות שלהם הוא כמשך ריצת התכנית , ותחום הכרתם הוא מנקודת ההגדרה ועד לסוף הקובץ . ההגדרה גורמת להקצאת זיכרון עבור המשתנה . כל פונקציה המעוניינת להשתמש במשתנה חיצוני צריכה להצהיר עליו באזור הצהרת המשתנים ולהשתמש במאפיין . extern ההצהרה מכריזה על אופיו של המשתנה ללא הקצאת זיכרון . אם המשתנה החיצוני נמצא בקובץ של הפונקציה , אפשר לוותר על ההצהרה . מקובל לרשום את ההצהרות בתחילת הקובץ לפני הגדרת הפונקציות . כלל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר