עמוד:201

דוגמה 7 . 6 1 . + include < stdio . h > 2 . void main () 3 . { 4 . int x = 10 , y = 15 ; 5 . SCON = 0 x 50 ; 6 . TMOD | = 0 x 20 7 . TH 1 = 221 ; 8 . TR 1 = 1 ; 9 . TI = 1 ; 10 . 11 . { 12 . int x = 20 ; 13 . printf ( "x = % d , y = % d \ n" , x ++, y ++ ); 14 . } 15 . printf ( "x = % d , y = % d \ n" , x , y ); 16 . while ( 1 ); 17 . } הסבר : בתכנית מוגדרים שני משתנים בשם : x בבלוק הפנימי , המוגדר בשורות 11 עד , 14 ערכו הוא . 20 משך החיות של המשתנה הוא רק בבלוק זה . עם יציאה מן הבלוק , המשתנה x נעלם . בבלוק החיצוני , המוגדר בין השורות 3 עד , 16 ערכו הוא . 10 ערכו של המשתנה תקף בכל הבלוק . כאשר התכנית מבצעת את הבלוק הפנימי , המשתנה x של הבלוק הפנימי " מסתיר" את המשתנה x מן הבלוק החיצוני . הפעולות של הבלוק הפנימי אינן משפיעות על המשתנה x בבלוק החיצוני .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר