עמוד:195

כאמור , לפני שניתן להפעיל פונקציה נצהיר על חתימת אב-טיפוס ( prototype ) של הפונקציה , בדיוק כשם שמצהירים על משתנים . טווח ההכרה ( scope ) של הפונקציה הוא מנקודת ההצהרה והלאה עד סוף הקטע או עד סוף הקובץ . returned–type function–name ( parameters list ); חתימת הפונקציה מכילה את שלושת המרכיבים הבאים : – function–name שם ייחודי ( identifier ) המזהה את הפונקציה . בחירת השם היא על פי כללי בחירת השמות בתכניות בשפת . C מקובל לתת לפונקציה שם המרמז על תפקידה . – parameters list רשימת הפרמטרים הפורמליים של הפונקציה . רשימת הפרמטרים יכולה להיות ריקה או מורכבת מאוסף של טיפוסים המופרד בפסיק . ( , ) בשלב ההצהרה ניתן להגדיר את הטיפוס ללא שם , אולם בשלב ההגדרה חייבים לרשום שמות לפרמטרים . בשלב הפעלת הפונקציה יקבלו הפרמטרים הפורמליים ערכים . בזמן ההפעלה , חובה לספק ערכים לכל אחד ואחד מן הפרמטרים הפורמליים . – returned–type מציין את הטיפוס המוחזר של הפונקציה . כאשר הפונקציה אינה צריכה להחזיר ערך יוגדר הטיפוס המוחזר כ- . void דוגמה 7 . 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר