עמוד:194

7 . 3 הצהרה על פונקציה כאשר נדרשת הפעלה של פונקציה , והגדרת הפונקציה מופיעה לאחר דרישת ההפעלה , המהדר ( Compiler ) יפיק הודעת שגיאה המתייחסת להפעלת הפונקציה . הודעת השגיאה תציין כי הפונקציה אינה מוכרת . ניתן לפתור את הבעיה באחת משתי שיטות : העברת ההגדרה של הפונקציה לתחילת הקובץ לפני המקום שבו נדרשת ההפעלה , או הצהרה עליה . כיום מקובל להציב בקובץ , מיד לאחר קטע ההצהרות של התכנית , את הפונקציה main ולאחריה את כל הפונקציות האחרות . מכאן נובע הצורך להצהיר על הפונקציות בקטע הנדרש או בקטע ההצהרות של התכנית . הפונקציה main בכל תכנית בשפת C קיימת לפחות פונקציה אחת , הפונקציה , main שהיא בעצם התכנית הראשית . כל הפעלה של תכנית מתחילה תמיד בפונקציה . main מתוך התכנית הראשית ניתן להפעיל את כל אחת מהפונקציות השייכות לתכנית . כל אחת מן הפונקציות האלה יכולה להפעיל פונקציות אחרות . ניתן להגדיר פונקציות לפני הפונקציה הראשית main או לאחריה . לא ניתן להגדיר פונקציה אחת בתוך פונקציה אחרת . כל הגדרה חייבת להיות נפרדת ובלתי תלויה בפונקציות האחרות . ניתן להפעיל פונקציה אך ורק מן הנקודה שבה היא מוגדרת בתכנית . לא ניתן להפעיל פונקציה לפני הגדרתה אלא אם כן מצהירים עליה כשם שמצהירים על משתנים . בשפת C קיימות אפוא שלוש פעולות המתייחסות לפונקציה : . 1 הגדרת הפונקציה . ההגדרה כוללת את הפרמטרים המועברים אליה והערך המחוזר על-ידי הפונקציה . חלק זה נקרא " חתימת הפונקציה . " כמו כן , הגדרת הפונקציה תכלול את ההוראות המתבצעות בגוף הפונקציה . . 2 הצהרה על פונקציה . מקובל להצהיר על פונקציות בתחילת קובץ התכנית . הצהרת הפונקציה חייבת להתאים לחתימת הפונקציה בעת הגדרתה . . 3 הפעלת הפונקציה או זימונה . שימוש בקטע הקוד המוגדר בפונקציה תוך כדי שימוש בפרמטרים המתאימים לחתימת הפונקציה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר