עמוד:192

נניח כי המערך מכיל את המספרים הבאים לפני ההזזה : אחרי ההזזה : נשים לב כי הועתקו ארבעה תאים בלבד . שני התאים הראשונים 1-ו 0 מכילים ערכים זהים . שורה : 11 קריאת ערך ההמרה והצבתו בתא 0 במערך ; שורה : 12 חישוב סכום התאים במערך : בשדה אתחול הלולאה מאופס אינדקס הלולאה , i המשמש כאינדקס למערך , וכן המשתנה המיועד לחישוב הסכום . avg הלולאה מתבצעת חמש פעמים ומחברת בכל פעם ערך תא אחר במערך למשתנה : avg . avg + = samples [ i ] שימו לב כי המשתנה avg הוא בעל תחום רחב יותר מזה של תא במערך . המשתנה נבחר כך שתוצאת הסכום תהיה נכונה לכל ערך אפשרי במערך . samples שורה : 13 חישוב ממוצע המספרים ; שורה : 14 כתיבת הממוצע לממיר . DAC = ( unsigned char ) avg : DAC שימו לב כי מתבצעת המרה ( casting ) של הערך ממשתנה unsigned int למשתנה ; unsigned char שורה : 15 הפעלת פעולת השהיה , , delay למשך 100 אלפיות השנייה . בשלב זה לא נתייחס לפעולת ההשהיה . סעיף 7 . 8 מתייחס לפעולת ההשהיה . delay

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר