עמוד:190

דוגמה 7 . 2 משימה : קליטת ערך מרכיב של ממיר ADC בכל 0 . 1 שנייה . לאחר קליטת הערך יחושב הממוצע של חמש הקריאות האחרונות . הערך הממוצע יישלח לרכיב של ממיר . DAC אחסון דגימות הממיר ADC יהיה במערך samples בגודל . 5 כל אחד מאיברי המערך יאותחל לערך התחלתי אפס . להלן פתרון המשימה לפי שיטת מעלה-מטה . אלגוריתם לפתרון המשימה : . 1 לעולמים בצע : 1 . 1 " הזז" את תוכן המערך samples מקום אחד ל"ימין . " 1 . 2 קרא נתון של ממיר ADC ואחסן אותו בתא 0 במערך . 1 . 3 חשב את הממוצע של המערך samples והצב את התוצאה במשתנה . avg 1 . 4 כתוב את ערך avg בממיר . DAC 1 . 5 המתן 0 . 1 שנייה . המונח אלגוריתם מייצג את המרשם לביצוע תכנית מחשב בשפה פשוטה הניתנת למימוש בשפות תכנות שונות . כל הוראה באלגוריתם יכולה להיות אוסף של הוראות בשפת תכנות . הוראה 1 . 3 לדוגמה קובעת כי יש לחשב את ממוצע המערך ואולם היא אינה קובעת כיצד . מתכנתים שונים יכולים לחשב את הממוצע בשיטות שונות : 1 . avg = ( samples [ 0 ] + samples [ 1 ] + samples [ 2 ] + samples [ 3 ] + samples [ 4 ])/ 5 ; חישוב סכום ערכי המערך על פי כתובת מוחלטת וחלוקה . 5-ב 2 . for ( i = 0 , avg = 0 ; i < 5 ; i ++ ) avg += samples [ i ]; avg / = 5 ; חישוב סכום ערכי המערך על פי האינדקס , i וחישוב הממוצע . במימוש האלגוריתם המוצע להלן אנו מניחים כי ממיר ADC-ה מחובר למפתח , P 0 ורכיב הממיר DAC מחובר למפתח . P 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר