עמוד:189

גישת המשתנים שורה : 3 הגדרת חמישה משתנים בעלי שמות שונים ; שורות : 10-6 הגדרת פרמטרי התקשורת ; שורות : 15-11 קליטה של חמישה ערכים למשתנים , בזה אחר זה . לכל משתנה הוגדרה פעולת קלט ; שורה : 16 חישוב הסכום . גישת המערך שורה : 6 הגדרת המונה של לולאת ; for שורות : 11- 7 הגדרת פרמטרי התקשורת ; שורה : 12 שורת הבקרה של לולאת . for בשדה האתחול מונה הלולאה ומשתנה הסכום מקבלים ערך התחלתי אפס , בשדה התנאי מוגדר תנאי העצירה של הלולאה ( כאשר מונה הלולאה מגיע לערך ( 5 ובשדה העדכון מקודם מונה הלולאה ; שורות 13 ו- : 16 מגדירות את קבוצת ההוראות המתבצעות בגוף הלולאה . שורה : 14 קליטת ערך לתא i במערך מ- i = 0 עד ; 4 שורה : 15 חישוב סכום מצטבר של ערכים ( שקולה להוראה . ( sum = sum + num [ i ] בגישת המערך אפשר לערוך שינויים בתכנית בדרך פשוטה יותר על-ידי הגדרת גודל חדש למערך ועדכון מונה הלולאה , ואילו בגישת המשתנים יש צורך להוסיף או למחוק משתנים , להוסיף או למחוק הוראת קלט , ולהוסיף או למחוק את המשתנים בפעולת חישוב הסכום . כאשר המשימה מכילה בתוכה דרישות מרובות , ניתן למצוא פתרון לבעיה המוצגת במשימה באחת משתי גישות של פיתוח תוכנה : . 1 עיצוב מעלה-מטה . ( Top-down ) בשיטה זו מנסחים את הפתרון בקווים כלליים מבלי להיכנס לפרטים של שום חלק , ולאחר מכן מנוסח כל חלק לפרטיו . . 2 עיצוב מטה-מעלה . ( Bottom-up ) מנסחים את הפתרון של כל חלק לפרטיו , ולאחר מכן משלבים את החלקים עד לקבלת הפתרון השלם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר