עמוד:188

פתרון : הסבר : שורות 19-17-ו 5-4 , 2-1 בשתי הגישות הן זהות . שורה : 1 שילוב של ספריית קלט / פלט סטנדרטי . בסביבת C 51 התקני הקלט / פלט מופנים אל ערוץ התקשורת הטורית . שורה : 2 הגדרת המשתנה לאחסון הסכום . שורה : 4 פונקציה המגדירה את התכנית הראשית . שורה : 5 תחילת התכנית הראשית ; שורה : 17 הצגת הסכום בהתקן הפלט הסטנדרטי ; שורה : 18 לולאה אינסופית ( נחוצה בסביבת מיקרו-בקר ;( שורה : 19 סוף התכנית הראשית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר