עמוד:185

שאלה 6 . 9 כתבו תכנית המוצאת את המספר הקטן ביותר במערך של מספרים שלמים , int המוגדר במרחב הזיכרון החיצוני . xdata גודל המערך הוא . 200 שאלה 6 . 10 כתבו תכנית הפולטת למפתח P 3 עשרה ערכים בגודל בית ממערך המוגדר בזיכרון הפנימי . פליטת הערכים מתוזמנת עם מעבר הרמה הלוגית של הדק " 1 " -ל " 0 " -מ P 2 . 0 ( עליית אות בהדק . ( P 2 . 0 שאלה 6 . 11 כתבו תכנית המבצעת הזזה של תוכן מערך בגודל , 5 שכל תא בו הוא ברוחב בית , באופן הבא : המערך לפני הזזה : המערך לאחר הזזה : לאחר ההזזה בתא 0 במערך יאוחסן ערכו של המידע במפתח . P 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר