עמוד:184

שאלה 6 . 5 המחרוזת "This is a question " מאוחסנת במרחב זיכרון . code כתבו תכנית המעתיקה את המחרוזת למערך המוגדר בזיכרון החיצוני . xdata המחרוזות מוגדרת באופן הזה : code char src [] = "This is a question" ; xdata char dst [ 20 ]; רמז : כזכור , מחרוזת בשפת C מסתיימת בתו . ' \ 0 ' שאלה ) 6 . 6 אתגר ) כתבו תכנית והשתמשו בה בפונקציית strcpy () המוגדרת בספרייה . string . h שאלה 6 . 7 כתבו תכנית המשרשרת שני מערכים למערך חדש בגודל מתאים . לדוגמה , המערכים לפני השרשור : char a [ 3 ] = { 1 , 2 , 3 }; char b [ 4 ] = { 4 , 5 , 6 , 7 }; char c [ 7 ]; אחרי השרשור : c [ 7 ] = { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 }; שאלה 6 . 8 למפתח P 1 מחוברים שמונה לחצנים . בעת לחיצה עליהם מופיע " 1 " במוצאיהם . למפתח P 3 מחוברות שמונה נוריות . הנוריות דולקות כאשר מספקים להן . " 1 " נתונה הגדרת המחרוזת הבאה : code char alefbet [] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" ; כתבו תכנית הקולטת ערך מספרי , שנסמנו , x ממפתח . P 1 אם ערכו של x הוא בין , 26-ל 1 אזי יוצגו בנוריות x התווים הראשונים של המחרוזת . אם ערכו של המספר אינו בתחום המוגדר , אזי הנוריות יישארו כבויות . כל תו מוצג למשך זמן המאפשר צפייה בערכו . התכנית מתבצעת בלולאה אינסופית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר