עמוד:182

דוגמה 6 . 9 מציאת המספר הגדול כתבו תכנית המוצאת את המספר הגדול ביותר במערך של מספרים שלמים חיוביים בגודל בית . המערך מוגדר במרחב הזיכרון החיצוני pdata וגודלו 100 תאים . פתרון : הגדרת מערך pdata unsigned char num [ 100 ]; // אינדקס למערך char i ; // unsigned char big ; void main () { big = num [ 0 ]; for ( i = 1 ; i < 100 ; i ++ ) { if ( num [ i ] > big ) big = num [ i ] ; } while ( 1 ); } דוגמה 6 . 10 כתבו תכנית הקולטת מן המפתח P 1 עשרה נתונים בגודל בית . המערך מוגדר בזיכרון הפנימי . הקליטה מתוזמנת לשינוי הרמה הלוגית של הדק " 1 " -ל " 0 " -מ P 2 . 0 ( עליית אות בהדק . ( P 2 . 0 פתרון : הפתרון כולל שתי לולאות : לולאת המתנה לעליית האות בהדק . P 2 . 0 while ( P 2–0 == 0 ) או . while (! P 2–0 ) לולאת קליטה של ערך ממפתח P 1 ואחסונו במערך . המתנה לירידת האות בהדק , P 2 . 0 על מנת לזהות את העלייה הבאה : while ( P 2–0 == 1 ) או . while ( P 2–0 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר