עמוד:179

שאלה 6 . 3 למפתח P 3 מחוברות שמונה נוריות . נורית דולקת כאשר מספקים לה . " 1 " כתבו תכנית הקוראת את ערכן של ארבע הסיביות הנמוכות במפתח P 2 ומציגה בנוריות את קוד ASCII-ה של הספרות 0 עד 9 בלבד . דוגמה 6 . 5 זיהוי מחרוזת למפתח P 1 מחוברים שמונה לחצנים . בעת לחיצה עליהם מופיע " 1 " במוצאיהם . למפתח P 3 מחוברות שמונה נוריות . הנוריות מופעלות כאשר מספקים להן . " 1 " כתוב תכנית הקולטת קוד ASCII של תו כלשהו ממפתח , P 1 הנוצר מצירוף מצבם של הלחצנים , ובודקת אם הוא קיים במחרוזת המוגדרת במרחב התכנית . code אם התו קיים במחרוזת , אזי יידלקו כל הנוריות . אם התו אינו קיים , אזי רק הנורית השמאלית תדלוק . פתרון : + include < reg 51 . h > מחרוזת קבועה code char str [] = "This is C for 8051 " ; // אינדקס למערך char i ; // void main () { כיבוי כל הנוריות – בררת מחדל כל הנוריות דולקות P 3 = 0 ; // while ( 1 ) { סריקת מחרוזת עד סופה for ( i = 0 ; str [ i ] ! = ' \ 0 ' ; i ++ ) // '\ 0 ' – { אם נמצא תו : צא מהלולאה if ( str [ i ] == P 1 ) // break ; { נמצא תו המתאים לקוד if ( str [ i ] ! = ' \ 0 ' ) // הדלקת כל הנוריות P 3 = 0 xFF ; // else לא נמצא קוד – הדלקת הנורית השמאלית P 3 = 0 x 80 ; // } }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר