עמוד:178

דוגמה 6 . 4 למפתח P 3 מחוברות שמונה נוריות . הנוריות מופעלת כאשר מספקים להן . " 1 " ארבע הסיביות הנמוכות של מפתח P 2 מחוברות לארבע סיביות המוצא של מפענח ללוח מקשים בגודל . 4 x 4 המפענח מתאים לכל מקש שנלחץ קוד בינארי בן ארבע סיביות , כפי שמופיע בטבלה הבאה : כתבו תכנית הקולטת ממפתח P 2 את קוד המקש שנלחץ , ומציגה בנוריות , המחוברות למפתח , P 3 את קוד ה- ASCII של המקש . פתרון : תחילה נגדיר את תוכנו של מערך המקשים כאשר קוד המקש הוא אינדקס המערך ותוכנו הוא קוד ASCII של המקשים : + include < reg 51 . h > code unsigned char keys [ 16 ] = { ' 0 ' , ' 6 ' , ' 9 ' , ' 7 ' , ' * ' , ' 2 ' , ' 3 ' , ' 1 ' , ' 8 ' , ' 4 ' , ' + ' , 'B' , ' 5 ' , 'C' , 'D' , 'A' }; void main () { while ( 1 ) { P 3 = keys [ P 2 & 0 x 0 F ]; } }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר