עמוד:175

מחרוזת היא אוסף של תווים . מחרוזת בשפת C היא אוסף של תווים המסתיים בערך המספרי , 0 או , כפי שנהוג לציין זאת באמצעות התו . ' \ 0 ' תוחמים מחרוזת בין שני סימני , < " > לדוגמה : . "C 51 Book " מהדרי שפת C מוסיפים לסוף המחרוזת את התו . ' \ 0 ' מחרוזת היא מקרה פרטי של מערך . למעשה , מחרוזת היא מערך מטיפוס char או unsigned char בלבד . ההכרזה על מחרוזת דומה להכרזה על מערך , פרט לאופן קביעת ערכי האתחול של המחרוזת . הכרזה על מחרוזת char str–name [ size ] = "string value" ; כאשר : – str–name שם המחרוזת . – size קבוע מספרי שלם המייצג את גודל המערך . string value ערכי אתחול של המערך . כללים : גודל המחרוזת חייב להיות ערך מספרי קבוע . ההגדרה char str 1 [ 10 ] חוקית . אי-אפשר להגדיר מחרוזת באמצעות משתנה . ההגדרה char str 2 [ x ] אינה חוקית אם x הוא משתנה . ניתן להגדיר מחרוזת באמצעות ערך אתחול וללא ציון גודל המחרוזת . str 3 [] = "C 51 Book" ; זוהי מחרוזת בגודל , 9 כולל התו . ' / 0 ' מספר התווים הנתון בערך האתחול לא חייב להיות זהה לגודלה של המחרוזת . ההגדרה ב char str 4 [ 10 ] = " 12 " ; חוקית . כמו במערך רגיל לא ניתן לבצע פעולות על מחרוזת כיחידה אחת , אלא רק על התאים שלה . הפנייה לתאי המחרוזת היא כמו במערך רגיל . בסביבות הפיתוח קיימת ספרייה בשם , string . h המכילה פונקציות לטיפול במחרוזות . בטבלה 6 . 1 נתונה רשימה חלקית של פונקציות לטיפול במחרוזות . קיימות פונקציות נוספות שניתן למוצאן ברשת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר