עמוד:174

6 . 2 מחרוזת , string תו character - תו הוא כינוי לכל אחד מהסימנים המשמשים להצגת אותיות הא"ב , הספרות ושאר הסימנים הגרפיים . לכל אחת מאותיות הא"ב , מן הספרות ומן הסימנים השונים קיים קוד 1 מספרי הנקרא קוד . ASCII רוחב הקוד שמונה סיביות , ולכל תו צירוף ייחודי . תו יחיד מסומן באמצעות שני סימני . 'w' , ' 7 ' , ' @' : < ' > המשתנה התווי הוא מטיפוס char או . unsigned char המשתנה התווי מכיל את הערך המספרי , כלומר את קוד ASCII-ה של התו . 1 כיום מקובל להשתמש בקוד unicode לתיאור התווים . דוגמה 6 . 1 הגדרת מערכים הגדירו מערך בגודל 8 של מספרים בגודל בית חסרי סימן : א . במרחב זיכרון RAM-ה הפנימי . ב . במרחב הזיכרון החיצוני . פתרון : א . data unsigned char arr [ 8 ]; ב . xdata unsigned char arr [ 8 ]; שאלה 6 . 1 הגדירו מערך של מספרים שלמים במרחב הזיכרון החיצוני . ערכי המספרים הם : . –10 , 4 , 90 , –9 , 100 שאלה 6 . 2 הגדירו מערך במרחב התכנית code המכיל את התווים האלה : 'C' , ' 5 ' , ' 1 ' , 'B' , 'O' , 'O' , 'K '

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר