עמוד:170

שאלה 5 . 14 למפתח P 1 מחוברים שמונה לחצנים . כל לחצן יוצר " 1 " כאשר הוא נלחץ . למפתח P 3 מחוברות שמונה נוריות . נורית נדלקת כאשר מספקים לה . " 1 " רשמו את ההוראות למניית את מספר הלחיצות על הלחצן P 1 . 0 ואת מספר הלחיצות על הלחצן . P 1 . 7 לאחר כל לחיצה מוצג ההפרש בין ערכי המניה של שני הלחצנים בנוריות . פתרו עבור שני מפסקים : א . מפסק אידאלי ב . מפסק רגיל שאלה 5 . 15 למפתח P 1 מחוברים שמונה לחצנים . כל לחצן יוצר " 1 " כאשר הוא נלחץ . למפתח P 3 מחוברות שמונה נוריות . נורית נדלקת כאשר מספקים לה . " 1 " כתבו תכנית לקליטה של סדרת תווים מערוץ התקשורת הטורית ( באמצעות פונקציית ( getchar ולהצגתם במערך הנוריות . התכנית תסתיים כאשר נקלט התו . ' $ ' שאלה 5 . 16 למפתח P 1 מחוברים שמונה לחצנים . כל לחצן יוצר " 1 " כאשר הוא נלחץ . למפתח P 3 מחוברות שמונה נוריות . נורית נדלקת כאשר מספקים לה . " 1 " ידוע כי לשם ביצוע מחזור לולאת for במיקרו-בקר מסוים נדרש זמן עיבוד של . 2 5 s כתבו תכנית הממתינה ללחיצה על הלחצן . P 1 . 0 מיד לאחר הלחיצה הנורית P 3 . 0 תהבהב בקצב של 1000 פעם בשנייה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר