עמוד:166

דוגמה 5 . 9 שימוש בלולאת for כתבו תכנית המסכמת את המספרים 1-מ עד 20 המתחלקים . 3-ב פתרון : char i , Sum ; void main () { for ( I = 1 , Sum = 0 ; I < 21 ; i ++ ) { if ( i % 3 == 0 ) Sum + = i ; } לולאה אינסופית while ( 1 ); // } הסבר : שדה האתחול כולל שתי הוראות : אתחול מונה הלולאה 1-ב i ואיפוס משתנה הסכום המצטבר . שדה התנאי כולל את תנאי הסיום : כאשר i שווה ל- . 21 שדה העדכון כולל את קידום מונה הלולאה . i בגוף הלולאה מופיע משפט תנאי הבודק אם המשתנה i מתחלק 3-ב ללא שארית . כאשר מתקיים התנאי מונה הלולאה מסוכם למשתנה הסכום המצטבר . שאלה 5 . 7 כתבו את התכנית שבדוגמה 5 . 9 ללא שימוש במשפט התנאי שבגוף הלולאה . רמז : צריך לשנות את ערכו ההתחלתי של מונה הלולאה ואת ההוראה בשדה העדכון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר