עמוד:165

להלן התחביר : ( שדה עדכון ; שדה תנאי ; שדה אתחול for ( גוף הלולאה { שדה האתחול – בשדה זה נתונות הוראות המתבצעות לפני שהלולאה מתבצעת בפעם הראשונה . ההוראות בשדה זה מופרדות זו מזו באמצעות סימן פסיק . < , > שדה התנאי – שדה זה מכיל ביטוי לוגי המשמש לבקרת ביצוע הלולאה . אם התנאי מתקיים ( אמת , ( אזי הלולאה תתבצע , אם התנאי אינו מתקיים ( שקר , ( אזי הלולאה מסתיימת – תנאי עצירה . שדה העדכון – שדה זה מכיל הוראות המתבצעות לאחר ביצוע גוף הלולאה . ההוראות בשדה זה מופרדות זו מזו באמצעות סימן פסיק . < , > הערות : בין שדה לשדה חייב להופיע סימן נקודה-פסיק <;> אין חובה להשתמש בכל השדות שימוש בהוראה for (;;) הוא חוקי ומציין לולאה אינסופית . סדר ביצוע פעולות הלולאה : . 1 ביצוע שדה האתחול . 2 אם התנאי מתקיים אז 2 . 1 יבוצע גוף הלולאה 2 . 2 יבוצע שדה העדכון 2 . 3 ביצוע התכנית יחזור לסעיף 2 . 3 אם התנאי אינו מתקיים , אזי מסתיים ביצוע הלולאה והביצוע עובר לפקודה הבאה אחריה בתכנית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר