עמוד:163

5 . 4 ביצוע לולאת קלט בתקשורת טורית בפרק 4 למדנו כי פונקציות הקלט והפלט התקניות , המוגדרות בספרייה , stdlib . h מתבצעות במיקרו-בקר בנוהל ( פרוטוקול ) התקשורת הטורית . RS 232 נוהל זה כולל את תהליכי הקמת הקשר , העברת המידע וניתוק הקשר . באמצעות פונקציות הספרייה ניתן ליצור תקשורת בין מיקרו-בקר למחשב אישי או למערכות ממוחשבות אחרות . 1 נושא זה לא יידון במסגרת הספר . נתייחס לקטע הלחיצה ללא הדלקת הנורה : משמש כדרבון הראשוני של החד-יציב while (! rsw ); // טעינת ערך המונה של החד-יציב cnt = 200 ; // do { מונה יורד מטה if ( rsw ) cnt-- ; // טעינת המונה מחדש כאשר מתקבל דרבון חוזר else cnt = 200 ; // זיהוי סוף תהליך המנייה } while ( cnt > 0 ); // יתרונה של שיטה זו הוא בדרבון החוזר המאפשר את הארכת זמן ההשהיה לפי הצורך . ערך 1 המנייה הנטען במונה תלוי במהירות הפעולה של המיקרו-בקר . שאלה 5 . 5 כתבו רצף הוראות המממשות את לולאת החד-יציב בהסבר הדוגמה שלעיל באמצעות לולאת while במקום לולאת . do while שאלה 5 . 6 למפתח P 1 מחוברים שמונה לחצנים . בעת לחיצה על הלחצנים מופיע " 1 " במוצאיהם . למפתח P 3 מחוברות שמונה נוריות . הנוריות דולקות כאשר מספקים להן . " 1 " כתבו תכנית שמופיעה בה לולאת המתנה המדליקה את כל הנוריות כאשר כל הלחצנים אינם לחוצים . אם אחד הלחצנים לחוץ אזי כבות כל הנוריות . ממשו באמצעות לולאת המתנה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר