עמוד:161

פתרון : א . לחצן אידאלי לחצן אידאלי הוא לחצן העובר מידית ממצב אחד לשני ללא הופעת ריטוטים . + include < reg 51 . h > לחצן ימני sbit rsw = P 1-0 ; // נורה שמאלית sbit llamp = P 3-7 ; // void main () { לולאה אינסופית while ( 1 ) // llamp = rsw ; } ב . לחצן רגיל לחצן רגיל הוא לחצן שקיימות בו תופעות מעבר בעת מעבר בין שני המצבים : תופעת המעבר ממצב פתוח למצב סגור : בזמן הלחיצה הלחצן עובר בין שני מצביו במשך זמן האופייני ללחצן , עד להתייצבותו במצב הסגור . תופעת המעבר ממצב סגור למצב פתוח : בזמן השחרור הלחצן הוא עובר בין שני מצביו במשך זמן האופייני ללחצן עד להתייצבותו במצב הפתוח . תופעות מעבר זו נקראות תופעת הריטוטים , . Bouncing ניתן לפתור את בעיית הריטוטים , , DeBouncing בחומרה או בתוכנה . הפתרון בחומרה מאפשר להתייחס ללחצן רגיל כאל לחצן אידאלי . הפתרון בתוכנה , כפי שמוצע להלן , דורש בדיקת מצבו של הלחצן עד להתייצבותו באחד משני מצביו . פתרון התוכנה דורש שימוש בלולאת המתנה הכוללת השהיה עד לסיום תופעות המעבר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר