עמוד:160

עד לשחרור הלחצן . P 1 . 7 לאחר השחרור כל הנוריות כבות . קצב ההבהוב נקבע באמצעות פונקציית ההשהיה Delay הנתונה . לאחר הלחיצה יופעלו הנוריות כך שהן יהבהבו עד לשחרורו של המפסק הימני . לאחר השחרור , יכבו כל הנוריות . פתרון : + include < reg 51 . h > לחצן ימני sbit rsw = P 1-0 ; // void main () { כיבוי כל הנוריות P 3 = 0 ; // כל עוד לא נלחץ מפסק ימני while (! rsw ); // do { החלף מצב נוריות P 3 = ~ P 3 ; // בצע השהיה Delay (); // כל עוד המפסק הימני לחוץ } while ( rsw ); // כיבוי כל הנוריות P 3 = 0 ; // לולאה אינסופית while ( 1 ); // } הסבר : פתרון זה דומה לפתרון של דוגמה , 5 . 5 פרט להבדל בתנאי המופיע בלולאת . do while-ה התנאי כעת הוא ביטוי השקול לביטוי " כל עוד הלחצן P 1 . 0 לחוץ . " דוגמה 5 . 7 פתרון בעיית הריטוטים בלחצנים למפתח P 1 מחוברים שמונה לחצנים . בעת לחיצה על הלחצנים מופיע " 1 " במוצאיהם . למפתח P 3 מחוברות שמונה נוריות . הנוריות דולקות כאשר מספקים להן . " 1 " כתבו תכנית הקוראת את מצבו של הלחצן המחובר P 1 . 0-ל ומציגה אותו בנורית המחוברת . P 3 . 0-ל פתרו את השאלה עבור : א . לחצן אידאלי ב . לחצן רגיל שקיימים בו ריטוטים , Bouncing

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר