עמוד:156

פתרון : מספר ראשוני מתחלק , ללא שארית , 1-ב ובעצמו . כיוון שכל מספר מתחלק ב- , 1 התכנית תחל לבדוק אם המספר מתחלק , 2-ב ותמשיך לבדוק אם הוא מתחלק 3-ב ולאחר מכן תעבור לבדוק מספרים הגדלים בהדרגה . מעשית , ניתן להפסיק את הבדיקה כאשר הערך הנבדק הוא שורש המספר . ואולם , כדי לא לעסוק במספרים ממשיים , הבדיקה תסתיים כאשר ערכו של המספר הנבדק הוא המספר . 1 כלומר , אם המספר הוא n נבדוק אם הוא מתחלק החל 2-ב וכלה . n-1-ב כאשר נמצא מספר המתחלק , n-ב נעצור את ריצת הלולאה באמצעות הוראת . break

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר