עמוד:155

5 . 2 הוראות break ו- continue תנאי העצירה ( סיום ) של לולאות מאפשר את סיומן ואת המשך התכנית לביצוע הפקודה הבאה . לעתים קיימים מצבים חריגים , שיגרמו להפסקת ריצת הלולאה או להערכה מחודשת של הביטוי הלוגי , אשר לא התייחסנו אליהם בעת כתיבת הביטוי הלוגי לבקרת הלולאה . משפטי break ו- continue מאפשרים לטפל במקרים חריגים כאלה . – break הוראה זו גורמת להפסקת ריצת הלולאה הנוכחית . ביצוע התכנית ימשיך מן הפקודה הראשונה שלאחר הלולאה הנוכחית . – continue הוראה זו גורמת להפסקת ביצוע גוף הלולאה ומחזירה את ביצוע הלולאה לשלב בדיקת התנאי . דוגמה 5 . 3 זיהוי מספרים ראשוניים כתבו תכנית הקוראת את מצב המפסקים המחוברים למפתח P 1 והבודקת אם המספר הוא ראשוני . אם המספר הוא ראשוני , אזי יוצג המספר בנוריות המחוברות למפתח . P 3 אם המספר אינו ראשוני , אזי כל הנוריות יישארו כבויות . פתרו את השאלה פעם אחת באמצעות לולאת while ופעם שנייה באמצעות לולאת do . while הוראה זו שקולה לשתי הוראות עוקבות : Sum = Sum + i ; // Sum + = i ; i ++ ; // i = i + 1 ; ערכי המשתנים המתקבלים לאחר הביצוע של ההוראה בפעם הראשונה הם : Sum = 10 . I = 11-ו כאשר , I = 20 בשני סוגי הלולאות תתבצע ריצת הלולאה האחרונה . לאחר סיום ביצועה מתקבל . I = 21 שאלה 5 . 2 הניחו שההוראה Sum + = i ++ בדוגמה 5 . 2 שונתה להוראה . Sum + = ++ i א . הסבירו מה מבצעת הפקודה לאחר השינוי . ב . רשמו סדרת הוראות המחליפות את ההוראה הזאת . ג . הסבירו כיצד השינוי הזה משפיע על תוצאות התכנית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר