עמוד:154

שאלה 5 . 1 שנו את התכנית שבדוגמה 5 . 1 כך שלאחר הצגת הערך 15 במשך זמן ההשהיה יכבו כל הנוריות . דוגמה 5 . 2 חישוב סכומם של מספרים כתבו תכנית המחשבת את סכומם של 11 המספרים 10-מ ועד . 20 פתרון : נשתמש בשני המשתנים שלהלן : , i מונה לולאה – משתנה המאותחל לערך 10 אשר ערכו גדל 1-ב עד 20 בכל ריצת לולאה . , Sum סכום מצטבר – משתנה המאותחל . 0-ל למשתנה זה מוסיפים את ערכו של מונה הלולאה . נפתור את השאלה פעם אחת באמצעות לולאת while ופעם אחרת באמצעות לולאת do . while הסבר : ההוראה Sum + = i ++ מכילה שני אופרטורים : + = אופרטור השמה עצמית – המבצע חיבור של הערך המתקבל מימין לאופרטור עם הערך המאוחסן במשתנה שמשמאלו . הערך הסופי מוצב שוב במשתנה שמשמאל לאופרטור . ++ אופרטור קידום סופי – המאפשר שימוש בערך הקיים במשתנה ; לאחר השימוש , ערכו של המשתנה גדל . 1-ב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר