עמוד:153

פתרון : הסבר : בשני הפתרונות , הערך הראשון שמוצג הוא . P 3 = 0 x 01 שתי התכניות מסתיימות בלולאה אינסופית . מימוש באמצעות לולאת while התנאי לסיום ריצת הלולאה נבדק מיד בתחילה , כיוון שבפעם הראשונה שבה התנאי מתקיים מוצג הערך 1 במשך זמן ההשהיה . לאחר מכן גדל ערכו של המספר השמור P 3-ב 1-ב והתנאי להמשך ריצת הלולאה נבדק שוב . 14 הוא הערך שנבחר לסיום הלולאה . ערך זה קטן 1-ב מהערך שבתנאי . לאחר הצגת הערך 14 ערכו של המספר P 3 גדל 1-ב וכעת הוא ; 15 ערך זה מוצג בתכנית . בשלב הבא נבדק התנאי להמשך ריצת הלולאה . התנאי אינו מתקיים 15 ) אינו קטן , ( 15-מ ולכן הלולאה מסתיימת בערך המוצג . 15 מימוש באמצעות לולאת do while הערך 1 מוצג במשך זמן ההשהיה , לאחר מכן ערכו של המספר השמור P 3-ב גדל 1-ב והתנאי נבדק . כיוון שהתנאי מתקיים , התכנית חוזרת לביצוע גוף הלולאה . נניח כי הוצג הערך . 14 במשך זמן ההשהיה גדל 1-ב ערכו של המספר השמור . P 3-ב כעת ערכו של P 3 הוא 15 והתנאי אינו מתקיים . לפיכך , הלולאה מסתיימת ומוצג הערך . 15

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר