עמוד:152

להלן טבלה המשווה בין תכונות הלולאות . תחביר : הערות : בלולאת while כאשר גוף הלולאה הוא הוראה יחידה ניתן להשמיט את הסוגריים המסולסלים . {} מומלץ מאוד לשמור על התחביר עם הסוגריים . בלולאת do while חייבים לשמור על הסוגריים המסולסלים . {} דוגמה 5 . 1 שימוש בלולאות while ו- do while להדקי מפתח P 3 מחוברות שמונה נוריות הנדלקות כאשר מספקים להן . " 1 " כתבו שתי תכניות המציגות את הערך הבינארי של המספריים 1-מ עד – 15 האחת עושה שימוש בלולאת while והשנייה עושה שימוש . do while-ב בין הופעת ערך אחד לאחר קיימת השהיה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר