עמוד:147

שאלה 4 . 19 נתונות שתי ההוראות האלה : x = a & b ; . 1 x = a && b ; . 2 א . מה יהיה ערכו של x אם ? b = 0 xAA-ו a = 0 x 55 ב . מהו ההבדל בין שתי ההוראות האלה ? שאלה 4 . 20 נתונות ההוראות שלהלן : if ( b / a > 10 && a ! = 0 ) x = 1 ; . 1 if ( a ! = 0 && b / a > 10 ) x = 1 ; . 2 א . נתון כי . b = 10-ו a = 1 מה יהיה ערכו של x לאחר ביצוע כל אחת מההוראות ? ב . נתון כי . b = 10-ו a = 0 מה יהיה ערכו של x לאחר ביצוע כל אחת מההוראות ? ג . האם ישנה חשיבות לסדר כתיבת התנאים ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר