עמוד:146

כתבו את הפתרון באמצעות שימוש במשפטים האלה : א . משפטי תנאי . else if ב . משפטי בררה switch שאלה 4 . 17 נתון הביטוי : x = x > 100 ? x / 2 : x + 2 ; רשמו את הביטוי הזה באמצעות משפט תנאי רגיל . if else שאלה 4 . 18 הדק P 1 . 0 משמש לקליטת מידע טורי . בכל יחידת זמן מתקבלת סיבית מידע חדשה . כאשר מתקבל הרצף 101 תידלק נורה המחוברת להדק . P 1 . 1 המערכת אינה יודעת לזהות מילה בתוך מילה . לדוגמה , עבור הקלט ( משמאל לימין ) 1010100 יופק הפלט . 0010000 הנורה תידלק כאשר יופיע הצירוף הדרוש , , 1010100 בפעם הראשונה בלבד , ולא תידלק עבור הצירוף . 10 101 00 באיור 4 . 2 מוצגת דיאגרמת המצבים של המערכת : כתבו תכנית המממשת את מכונת המצבים המתוארת לעיל . איור 4 . 2 דיאגרמת המצבים לשאלה 4 . 18

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר