עמוד:145

על-פי נתוני שאלה , 4 . 13 כתבו תכנית הקולטת את מספר החודש מאחד מהדקי מפתח P 1 ומציגה במפתח P 3 את מספר הימים בקוד . BCD כתבו שתי תכניות העושות שימוש במשפטים האלה : א . משפטי תנאי בתבנית . else if ב . משפטי בררה switch אם הקלט אינו מספר חוקי בין 1 לבין , 12 כל הנוריות ייכבו . לדוגמה : אם : , P 1 = 00000011 B = 0 x 03 = 3 אזי במפתח P 3 יוצג . 0 x 31 = 00110001 B אם : , P 1 = 01110011 = 0 x 73 = 115 אזי במפתח P 3 יוצג . 0 xFF = 00000000 B שאלה 4 . 15 נתונים מספר שעות הלימוד בשבוע : על-פי נתוני שאלה 4 . 13 כתבו תכנית הקולטת את מספר היום בשבוע מההדקים הבאים : . P 1 . 2-ו P 1 . 0 , P 1 . 1 התכנית תציג את מספר שעות הלימוד בכל יום במפתח P 3 בקוד . BCD כתבו את הפתרון באמצעות שימוש במשפטים האלה : א . משפטי תנאי בתבנית . else if ב . משפטי בררה switch כאשר ערך הקלט אינו מספר חוקי בין 1 לבין , 5 ייכבו כל הנוריות . שאלה 4 . 16 משנים את תנאי הפתרון בשאלה 4 . 15 לתנאים האלה : אם הקלט הוא , 0 אזי לא יידלקו הנוריות . אם הקלט חוקי בין , 5-ל 1 אזי יוצגו מספר שעות הלימוד . אם הקלט הוא 6 או , 7 אזי יידלקו כל הנוריות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר