עמוד:144

שאלה 4 . 13 למפתח P 1 מחוברים שמונה מפסקים . כאשר מפסק סגור , מתקבל במוצאו , " 1 " וכאשר הוא פתוח , מתקבל במוצאו . " 0 " כאשר כל המפסקים פתוחים , מתקבל צירוף בינארי שערכו , ( 0 x 00 ) 0 וכאשר כל המפסקים סגורים , מתקבל הצירוף . ( 0 xFF ) 255 בכל מצב אחר של המפסקים מתקבלים ערכים בתחום . 255 - 0 למפתח P 3 מחוברות שמונה נוריות הדולקות כאשר מספקים להן . " 1 " כתבו תכנית הקולטת את הצירוף הבינארי שיוצרים המפסקים ממפתח . P 1 אם ערך הצירוף הבינארי המתקבל הוא בין , 99-ל 0 יוצג ערך זה בנוריות של מפתח P 3 על פי קוד . BCD אם הצירוף הבינארי גדול , 99-מ יידלקו כל הנוריות . הנחיות : פרקו את המספר לספרות : ספרת יחידות וספרת עשרות . צרו מחדש את המספר בקוד BCD o את ספרת העשרות הזיז לשמאל פעמים לשמאל , או הכפילו אותה 16-ב o חברו לתוצאה שהתקבלה את ספרת היחידות לדוגמה : אם : , P 1 = 01000011 B = 0 x 43 = 67 אזי במפתח P 3 יוצג . 0 x 67 = 01100111 B אם : , P 1 = 01110011 = 0 x 73 = 115 אזי במפתח P 3 יוצג . 0 xFF = 11111111 B שאלה 4 . 14 נתונים מספר הימים בכל אחד מחודשי השנה הלועזיים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר