עמוד:142

שאלה 4 . 9 קוד BCD הוא קוד בינארי לייצוג ערך עשרוני . ( Binary Coded Decimal ) כל ארבע סיביות יוצרות ספרה עשרונית בין 0 לבין . 9 נתון משתנה המוגדר באופן הזה . data unsigned char : א . כתבו פקודה הבודקת אם בארבע הסיביות הנמוכות של המשתנה x שמור ערך מספרי שבין . 9-ל 0 ב . כתבו פקודה הבודקת אם בארבע הסיביות הגבוהות של המשתנה x שמור ערך מספרי שבין . 9-ל 0 שאלה 4 . 10 על-פי נתוני שאלה 4 . 8 רשמו משפט תנאי הבודק אם המפסקים יוצרים מספר דו-ספרתי בין 10 לבין 99 על-פי קוד . BCD אם התנאי מתקיים , אזי הנורה דולקת . בכל מקרה אחר , הנורה כבויה . רמז : היעזרו בפתרון של שאלה . 4 . 9 שאלה 4 . 11 נתונה התכנית הזאת : + include < reg 51 . h > void delay () { unsigned int i = 50000 ; while ( i > 0 ) i-- ; } void main () { P 3 = 0 x 10 ; while ( 1 ) { if (( P 3 & 0 x 0 F ) < 10 && P 3 < 0 x 99 ) Delay (); P 3 ++ ; if ( P 3 > 0 x 99 ) P 3 = 0 x 10 ; } {

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר