עמוד:141

שאלות חזרה לפרק 4 שאלה 4 . 7 נתונה התכנית הזאת : + include < reg 51 . h > void delay () { unsigned int i = 50000 ; while ( i > 0 ) i-- ; } void main () { P 3 = 0 ; while ( 1 ) { if ( P 3 % 3 == 0 && P 3 % 5 == 0 && P 3 % 7 == 0 ) Delay (); P 3 ++ ; } { נתון כי למפתח P 3 מחוברות נוריות הדולקות כאשר מספקים להן . " 1 " א . מה מבצעת התכנית ? מה יוצג בנוריות ? ב . רשמו משפט תנאי פשוט המחליף את הוראת התנאי המופיעה בתכנית . שאלה 4 . 8 למפתח P 1 מחוברים שמונה מפסקים . כאשר מפסק סגור מתקבל במוצאו , " 1 " וכאשר מפסק פתוח מתקבל במוצאו . " 0 " כאשר כל המפסקים פתוחים מתקבל הצירוף הבינארי 0 , ( 0 x 00 ) וכאשר כל המפסקים סגורים מתקבל . ( 0 xFF ) 255 כל מצב אחר של המפסקים יוצר ערך שבין 0 לבין . 255 להדק P 3 . 0 מחוברת נורית הדולקת כאשר מספקים לה . " 1 " רשמו משפט תנאי הבודק אם במפסקים נוצר מספרי דו-ספרתי שערכו בין 10 לבין . 99 אם הערך הוא דו-ספרתי , הנורית תדלוק . בכל מקרה אחר הנורית תכבה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר