עמוד:139

+ include < reg 51 . h > הגדרת שלושת המצבים האפשריים enum STATES { S 1 , S 2 , S 3 }; // שיוך חומרה // sbit input = P 1-0 ; sbit out 1 = P 3-0 ; sbit out 2 = P 3-1 ; void main () } הגדרת משתנה למצב המכונה enum STATES state ; // קביעת מצב התחלתי למכונה state = S 1 ; // out 1 = out 2 = 0 ; while ( 1 ) { switch ( state ) { case S 1 : if ( input ) // input == 1 { state = S 2 ; out 1 = 0 ; out 2 = 1 ; } else { state = S 3 ; out 1 = out 2 = 1 ; } break ; case S 2 : if (! input ) // input == 0 { state = S 1 ; out 1 = out 2 = 0 ; } break ; case S 3 : if (! input ) // input == 0 { state = S 2 ; out 1 = 0 ; out 2 = 1 ; } break ; } } }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר