עמוד:138

דוגמה 4 . 15 מכונת מצבים באיור 4 . 1 מוצג תרשים של מכונת המצבים . כתבו תכנית המממשת מכונת מצבים מסוג Moore בעלת הדק מבוא , , P 1 . 0 ושני הדקי מוצא , . P 3 . 1-ו P 3 . 0 בטבלה שלהלן מוצגים מצבי המכונה וערכי המוצאים בכל אחד מן המצבים . פתרון : למכונה שלושה מצבים : . S 3-ו S 1 , S 2 נגדיר את שלושת המצבים באמצעות קבוצת קבועים enum ואת המעברים בין המצבים באמצעות משפט הבררה . switch במימוש לא התייחסנו לדרבון הגורם למעבר בין מצבי המכונה . איור 4 . 1 מכונת מצבים מסוג Moore

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר