עמוד:135

דוגמה 4 . 12 שימוש במשפטי switch case פתרו את דוגמה 4 . 11 בעזרת משפט הבררה . switch case פתרון : + include < reg 51 . h > char ch ; void main () { while ( 1 ) { ch = P 1 ; switch ( ch ) { case 0 x 31 : P 2 = 0 x 61 ; break ; case 0 x 32 : P 2 = 0 x 62 ; break ; 2 … case 0 x 38 : P 2 = 0 x 68 ; break ; case 0 x 39 : P 2 = 0 x 69 ; break ; } } } הסבר : משפט הבררה מכיל ביטוי המכיל את פונקציית הקלט הגורמת להצבת הערך הנקלט במשתנה . ch לאחר הצבת הערך נבדק ערכו של המשתנה כנגד כל אחד מן הערכים הקבועים 0 x 31 עד . 0 x 39 אם נמצאת התאמה ביניהם , אזי התכנית מדלגת אל משפט case-ה המתאים , אם לא נמצאת התאמה ביניהם , אזי משפט הבררה מסתיים . אם קיימת התאמה , אזי ההוראות הקשורות לאותו ערך קבוע מתבצעות : העברת ערך והוראת . break הוראת break גורמת לסיום משפט הבררה . 2 מטעמי חיסכון בכתיבה הושמטו חלק מן הבדיקות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר