עמוד:134

שימו לב , אם אחד התנאים מתקיים , מתבצעת ההוראה המתאימה וביצוע התכנית חוזר לתהליך הקליטה . משפט הבררה switch – case הוא שימושי במשימות מרובות-אפשרויות , כגון זו המופיעה בדוגמה . 4 . 11 switch ( integral expression ) { case integral constant : statements case integral constant : statements … default : statements } כאשר : – integral expression הוא ביטוי מספרי שלם בלבד . ביטוי זה מחושב ולאחר מכן נעשית התאמה של תוצאת החישוב לאחד מן הערכים הקבועים המופיעים ליד המשפט . case – integral constant ערך מספרי קבוע . o ערך זה חייב להיות ייחודי בבלוק ההגדרה של משפט הבררה . switch o בסוף הערך הזה מופיע הסימן נקודתיים : – Default ערך המציין את כל האפשרויות האחרות שאין להן התאמה לאף לא אחד מבין הערכים המופיעים במשפט . case-ה ערך זה חייב להיות מוגדר בבלוק משפט הבררה . switch – Statements הוראות המתבצעות לאחר התאמת הערך הקבוע עם ערך הביטוי השלם . הוראות אלה עשויות להכיל את ההוראה break המאפשרת הפסקה של ביצוע הוראות בבלוק הנוכחי . השימוש בהוראה זו יגרום לסיום משפט הבררה . אי-שימוש בהוראת break יגרום לכך שכל ההוראות , ממשפט case-ה המתאים ועד לסוף משפט הבררה , יבוצעו בזה אחר זה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר