עמוד:133

4 . 7 משפט בררה , switch case לעיתים יש צורך לבדוק את ערכו של ביטוי מספרי ולבצע הוראות שונות עבור ערכים שונים של הביטוי . תפריטי תכניות , לדוגמה , מציגים מספר של אפשרויות . המשתמש יכול לבחור בכל אחת מן האפשרויות וכל בחירה גורמת להפעלת קטע קוד שונה . דוגמה 4 . 11 שימוש במשפטי switch case כתבו תכנית הקולטת ערך מספרי ממפתח P 1 ובודקת את ערכו . אם הערך המספרי הוא , 0 x 31 אזי יועבר הערך המספרי 0 x 61 למפתח , P 2 אם הערך , 0 x 32 אזי יועבר הערך 0 x 62 וכן הלאה עד הערך 0 x 39 שעבורו יועבר הערך . 0 x 69 פתרון : + include < reg 51 . h > char ch ; void main () { while ( 1 ) { ch = P 1 ; if ( ch == 0 x 31 ) P 2 = 0 x 61 ; else if ( ch == 0 x 32 ) P 2 = 0 x 62 ; 1 … else if ( ch == 0 x 38 ) P 2 = 0 x 68 ; else if ( ch == 0 x 39 ) P 2 = 0 x 69 ; } } 1 מטעמי חיסכון בכתיבה הושמטו חלק מן הבדיקות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר