עמוד:131

4 . 6 קינון משפטי תנאי בעת שימוש בקינון של משפטי תנאי נרשום את הפקודות כך שנוכל להבחין בין משפט תנאי ראשי למשפטי תנאי משניים , הנרשמים כחלק מקטעי הקוד של משפט התנאי הראשי . משפט תנאי ראשי if ( logic expression ) // { משפט תנאי משני if ( logic expression ) // { } else { } } else { קטע תכנית כלשהו ( כולל משפטי תנאי ) … // } דוגמה 4 . 10 זיהוי שנה מעוברת על פי התאריך הלועזי כתבו את האלגוריתם למציאת שנה מעוברת על פי התאריך הלועזי . פתרון : זיהוי שנה מעוברת על פי התאריך הלועזי מתבצע באמצעות האלגוריתם הבא : . 1 אם השנה מתחלקת בארבע ללא שארית 1 . 1 אם השנה מתחלקת 100-ב ללא שארית 1 . 1 . 1 אם השנה מתחלקת , 400-ב אז השנה מעוברת 1 . 1 . 2 אחרת , השנה אינה מעוברת 1 . 2 אחרת , השנה מעוברת . 2 אחרת , השנה אינה מעוברת . לפי כלל זה שנת 2000 היא שנה מעוברת : מתחלקת בארבע מתחלקת 100-ב ומתחלקת . 400-ב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר