עמוד:130

דוגמה 4 . 9 כתיבת משפטי תנאי לוגיים מורכבים כתבו את התכנית של דוגמה 4 . 7 בעזרת משפטי תנאי מורכבים . פתרון : + include < reg 51 . h > */ שיוך חמרה /* מפתח sfr Temp = 0 xA 0 ; // P 2 sbit Heat 1 = P 1-0 ; sbit Heat 2 = P 1-1 ; sbit Heat 3 = P 1-2 ; void delay () { unsigned int i = 50000 ; while ( i > 0 ) i-- ; } void main () { while ( 1 ) } טמפ' נמוכה 50-מ הפעל שלושה גופי חימום if ( Temp < 50 ) // Heat 1 = Heat 2 = Heat 3 = 1 ; else if ( Temp > = 50 && Temp < 100 ) הפעלת שני גופי חימום { // Heat 1 = Heat 2 = 1 ; Heat 3 = 0 ; } else if ( Temp > = 100 && Temp < 150 ) הפעלת גוף חימום יחיד { // Heat 1 = 1 ; Heat 2 = Heat 3 = 0 ; } טמפ' גבוהה מ , 150 – כיבוי שלושה גופי החימום else // Heat 1 = Heat 2 = Heat 3 = 0 ; השהיה של שנייה אחת Delay (); // } }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר