עמוד:129

דוגמה 4 . 8 שימוש באופרטורי יחס מורכבים נתונים שני משפטי תנאי : מה מתבצע בכל משפט ? פתרון : שני משפטי התנאי מבצעים את אותה המשימה : אם המספר במשתנה a הוא דו-ספרתי , אזי , b = 1 אחרת . b = 0 – משפט התנאי 1 מזהה את המספרים הדו-ספרתיים באמצעות האופרטור : && אם המספר השמור a-ב גדול 9-מ וגם קטן , 100-מ אזי זהו מספר דו-ספרתי . משפט התנאי 2 מזהה את המספרים שאינם דו-ספרתיים באמצעות האופרטור : || אם המספר a-ב קטן , 10-מ כלומר הוא חד-ספרתי , או אם הוא גדול , 99-מ כלומר הוא תלת-ספרתי , או גדול יותר . ניתן לראות שמשפט התנאי 2 הפוך ממשפט התנאי . 1 הביטוי הלוגי במשפט 1 הוא זה : . ( a > 9 ) & &( a < 100 ) את שלילת הביטוי הלוגי של משפט 1 ניתן ליצור בעזרת משפט דה-מורגן : . ( a > 9 ) & &( a < 100 ) = ( a > 9 ) || ( a < 100 ) = ( a 2 9 ) || ( a 3100 ) תוצאת השלילה ( a < 10 ) || ( a > 99 ) היא הביטוי הלוגי של משפט התנאי . 2 פעולת ההיפוך גורמת לכך שמשפטי ההשמה של המשתנה b הפוכים למשפטי ההשמה של משפט התנאי הראשון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר