עמוד:128

בטבלה 4 . 2 מוצגים אופרטורי יחסים לוגיים מורכבים ודוגמאות ליישומם . סימון אופרטור לוגי שונה מסימון אופרטור בוליאני ונעשה באמצעות הכפלת סימן האופרטור הבוליאני , או שימוש בסימן שונה . AND לוגי יירשם כך : , && ואילו AND בוליאני יירשם כך : & OR לוגי יירשם כך : , || ואילו OR בוליאני יירשם כך : | NOT לוגי יירשם כך : , ! ואילו NOT בוליאני יירשם : כך ~ לאופרטורים הלוגיים && ו- || קדימות נמוכה מזו של הפעולות החשבוניות והבוליאניות וכן מזו של של אופרטורי היחס . לאופרטור השלילה ! ( או (~ קדימות גבוהה ולכן נדרש שימוש בסוגריים להסדרת הקדימות . האופרטורים הלוגיים && ו- || הם בינאריים , כלומר פועלים על שני ביטויים לוגיים . האופרטור הלוגי ! הוא אונרי , כלומר פועל על ביטוי לוגי יחיד . בפעולת AND לוגי , אם הביטוי הלוגי הראשון הוא " שקר , " לא נבדק התנאי השני . בפעולת OR לוגי , אם הביטוי הלוגי הראשון הוא " אמת , " לא נבדק התנאי השני . טבלה 4 . 2 אופרטורי יחס לוגיים מורכבים ודוגמאות ליישומם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר